Kurumsal

Hakkımızda

20 yıllık bilişim sektörü tecrübemizi, 2011 yılı itibarı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark içinde faaliyete geçirdiğimiz EDUPARK Yazılım A.Ş. ile devam ettiriyoruz.

%100 Yerli girişim olan EDUPARK Yazılım, gücünü, bilgi, deneyim ve memnun müşterilerinden almaktadır. Özellikle günümüzün zorlu piyasa koşullarında firmalara katma değer yaratmanın kritik öneminin yüksek bilincindeyiz. İşimiz, bilişim sektöründe birçok alanda geliştirdiğimiz uzmanlıklarımızı kullanarak firmalara “çözüm üretmek” ve “verimlilik sunmak” tır. Online projeler başta olmak üzere çalışma alanlarımız Yazılım Geliştirme, e-Dönüşüm Sistemleri (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter), Kurumsal İş Uygulama Çözümleri, ERP Çözüm Uygulamaları ve Danışmanlık Hizmetleri olarak sıralanabilir.  

Sektörümüzde başarılı ve kalıcı olmak için dünyaca kabul görmüş modellerin en iyilerini inceleyip analizlerini yaparak özel kullanışlı sistemler tasarlarız. Tasarlamış olduğumuz Yazılım Geliştirme, Sistem Entegrasyonu, Danışmalık, Proje Yönetim ve Destek Hizmet Modellerimiz, iş süreçlerini kısaltan, maliyetleri düşüren, hataları minimize eden, sürdürülebilen, yeniden düzenlenebilen ve müşterilerimize değer katan verimli sistemlerdir.

Öncelikli işimiz yazılım geliştirmek olmakla birlikte, kendi çalışanlarımıza uluslararası değer katacak eğitimler aldırarak, ayrıca sahip olduğumuz birikimi, dikey çözümler üreten firmaların çalışanlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle aktararak, küresel pazarlarda ülkemizin bilişim sektöründe rekabet üstünlüğünü artırmasına ve inovasyona dayalı teknolojik güç olmasına katkı sağlama vizyonunu taşıyoruz.