Ürünlerimiz

E-Dönüşüm Çözümümüz

E-Arşiv Fatura Nedir ?
E-Arşiv Fatura ilk olarak Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) olarak karşımıza çıkmıştır. EFKS kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması şartı ile faturalara ait ikinci nüshaların kâğıt olarak saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkân sağlayan pilot bir uygulamadır. Tedarik zinciri içerisindeki tüm firmaların arasındaki ticari belge akışının (sipariş, fatura, irsaliye, vb.) Uluslararası Standartlar kullanılarak ve şirket-içi uygulamalarla tümleşerek elektronik ortamda değişimidir. Tasarımı itibariyle bir e-fatura çözümü olmaktan ziyade, elektronik arşivleme çözümü olan sistem içerisinde birinci nüsha faturaların elektronik imzalı pdf dokümanları şeklinde oluşturulmasına da sınırlı bir biçimde izin verilmiştir.
Mükelleflerin bir yıl içerisinde e-Fatura Uygulamasına entegre olmaları gerekmektedir. 

Elektronik Ticarette E-Arşiv Fatura Devri
Öncelikle uyumluluk sürecini tamamlayan vergi mükelleflerinin faydalanabileceği uygulama, 1 Ocak 2016 itibarıyla internet üzerinden satış yapan tüm şirketler için zorunlu hale gelmiştir. E-Fatura uygulamasıyla birlikte müşteriler, internet alışverişlerine ait faturalarını daha güvenli bir yöntemle elde ederken, sahte fatura mağduriyetlerinin de önüne geçilmiş olur. E-Ticaret'te E-Arşiv Fatura'nın Temel Özellikleri: *E-ticaret firmalarına maliyet avantajı sağlar,
*E-ticaret firmaları kâğıt faturanın baskı, posta ve e-arşiv maliyetlerinden tamamen kurtulur,
*Düzenleme öncesi e-faturaları 10 yıl süre ile kâğıt ortamında saklamak zorundaydılar. Tebliğle yapılan düzenlemelere göre ise e-ticaret firmaları bundan böyle e-Faturalarını elektronik ortamda muhafaza edebilirler.
*Tüketicilere büyük kolaylıklar sağlar,
*Kişiler alışveriş yaptıklarında, faturalarını cep telefonlarına veya e-posta adreslerine gönderilebilir,
*Gönderilen faturalar kanuni olarak geçerli bir belge olarak saklanabilir,
*Kredi kartı satış bilgileri, e-Fatura ile eşleştirilebilir. 

E-Fatura Nedir ?
Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç, tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir. 

E-Dönüşüm Çözümümüz
Özel Konnektör çözümümüz aşağıda belirtilen bileşenlerden oluşmaktadır: E-Fatura modülü, Gelirler İdaresi Başkanlığına (GİB) entegre ve senkronize şekilde çalışan, üzerinden mükelleflere ait faturalarının gönderildiği, mükelleflere ait GİB tarafından yönlendirilen faturaların alındığı, fatura durumlarının merkez birimden senkronize sorgulandığı bir modüldür.  Alt sistem, her bir mükellef için en az 1 (bir) gönderici birim ve en az 1 (bir) posta kutusu tanımı ile hizmet alan mükelleflere hizmet vermektedir. Mükellefler ve modül arasındaki iletişim standart web servisleri ile sağlanmaktadır. E-Fatura modülü ile iletişim, asenkron olarak ve mükellefin istediği an sağlanmaktadır. Bağlantı sıklığı ve bağlantı fonksiyonlarının icra tarzı mükellefler tarafından tasarlanabilmektedir. Alt sistemin mükelleflerle ara yüz bağlantısını sağlayan web servisleri aşağıdaki fonksiyonları sunmaktadır: *Oturum açma ve kapatma işlemleri
*E-fatura mükellefi sorgulama ve listeleme
*E-fatura gönderimi
*Gönderilen e-faturanın durum sorgulanması
*E-fatura alımı
*E-fatura kabulü veya reddi
*İade faturası (e-fatura gönderimi üzerinden)

E-fatura modülü üzerinden mali mühür ile imzalı veya imzasız olarak faturalar gönderilebilmektedir. İmzasız gönderilen faturaların imzalanması fonksiyonu, merkezi entegratör tarafından sağlanmaktadır.